Get Adobe Flash player


Nederland heeft een uitstekend zorgstelsel. Toch staat de zorg momenteel voor ingewikkelde kwesties. De toenemende zorgvraag (5% per jaar). Een dreigend tekort aan zorgverleners. De vraag hoe zuiniger omgegaan kan worden met de schaarse middelen. De toegenomen complexiteit van de zorgprocessen de afgelopen decennia. Dat resulteert in serieuze uitdagingen voor de zorg.

Zorgverleners zijn goed in mensen beter maken, maar weinig ervaring hebben met het beter maken van zorgprocessen. De verleiding is daardoor groot om ad hoc oplossingen voor dagelijks terugkerende problemen te zoeken (‘brandjes blussen’). Op zoek gaan naar de achterliggende oorzaak en die wegnemen, lukt te weinig. Hierdoor blijven problemen terugkomen, wat veel tijd en energie kost, maar ook resulteert in het feit dat de patiënt minder vaak de kwaliteit zorg krijgt die de zorgverlener wil bieden. Daarnaast kan het leiden tot onveilige situaties. Niets ten kwade van de individuele zorgverleners, die doen hard hun best.
Dat neemt niet weg dat het niet beter kan.

Facts
Verpleegsters spenderen maximaal 3 uur per werkdag (38%) aan de patiënt (incl zijn medicatie, zijn dossier, e.d.). Ze spenderen meer tijd aan wachten (op bijv dokters, fysio’s, uitslagen) en zoeken.
Chirurgen spenderen minimaal 1,5u per werkdag (19%) aan ‘nevenactiviteiten’ als bellen naar lab-uitslagen, achter beeldmateriaal aan zitten, e.d.


De oplossing
Om dergelijke complexe vraagstukken structureel en duurzame te beheersen, bestaat een effectieve oplossing. Echter, zoals Albert Einstein zei: “Je kunt een probleem niet oplossen met dezelfde manier van denken als waaruit het ontstaan is.” Daarom zijn de afgelopen jaren reeds een aantal zorginstellingen begonnen te experimenteren met de principes die in bedrijven toepasbaar zijn. Succesvol. Ook voor u bieden deze principes, samengevat als Lean SixSigma, de oplossing.

LEAN staat voor het minimaliseren van verspillingen. Om u een indruk te geven van verspillingen, volgt hieronder per categorie een voorbeeld. Herkent u ze? Dan is het antwoord dichterbij dan u denkt.

Wachten: Klinisch personeel komt te laat in operatie zaal
Voorraad: Overbodige hoeveelheid medicijnen en materiaal op voorraad
Beweging: Het halen van materiaal en het zoeken naar iets op de afdeling. Verpleegsters lopen 10 km in een 8-urige werkdag op een afdeling met lengte van 200 m²
Transport: Verplaatsen van patiënten tussen/binnen afdelingen
Overproductie: Uitvoeren van standaard testen bij iedere patiënt ongeacht noodzaak
Over-processing: Invullen van documenten die niemand gaat lezen
People: Talent: Niet volledig gebruik maken van kennis en talent van het gehele team
Defecten: Dubbel werk: Dezelfde patiënten informatie verzamelen op verschillende plaatsen

Hoe ziet de dag, het resultaat, de kwaliteit, het kostenplaatje eruit als deze verspillingen niet meer optreden? Hoe zullen de gezichten van uw patiënten en medewerkers staan?
Ontwikkel een continue verbetercultuur, en ga voor de beste resultaten, voor iedereen.

Quote uit het boek “Lean voor de Zorg”, van de teamleider verpleegafdeling Interne Geneeskunde/MDL St. Elisabeth Ziekenhuis:
”We zijn zelf vooral onder de indruk over de snelheid waarmee we verbeteringen voor elkaar krijgen. Doordat we tussen verschillende disciplines en afdelingen dezelfde verbeterprincipes hanteren begrijpen we elkaar makkelijker. Bovendien leren we snel doordat we een idee eerst testen en daarbij fouten accepteren. Dit voorkomt een ellenlang besluitproces en je kunt nu direct bijsturen. Want dat is wat we geleerd hebben: in kleine stapjes steeds verder verbeteren.”