Get Adobe Flash player

Lean Six Sigma

Lean en Six Sigma zijn twee verschillende methodieken, die vaak gecombineerd ingezet worden. Ze hebben beiden het doel om resultaten te verbeteren, en beiden zetten de klant in een centrale rol. Ze worden dan ook vaak in een adem genoemd.

Lean Six Sigma wordt wereldwijd ingezet om bedrijfsresultaten op een aantoonbare en duurzame manier te verbeteren. De insteek hierbij is te doorgronden wat de klant écht belangrijk vindt. Daar op aansluitend, worden bedrijfsprocessen geoptimaliseerd. De basis om u te onderscheiden van uw concurrenten.

 

Duurzame verbetering

De resultaten van Lean Six Sigma leiden tot lagere kosten, verbeterde kwaliteit, verkorte levertijden en een verhoogde klanttevredenheid. Uw eigen mensen brengen hun kennis en kunde in bij deze aanpak, zodat de hele organisatie zich bewust wordt van de mogelijke verbeteringen. BISI zet Lean Six Sigma in om uw organisatie op een gestructureerde manier, continu te verbeteren. Samen met u zorgen we ervoor dat u niet alleen op efficiëntie beter scoort dan uw concurrentie, maar ook op klanttevredenheid.

 

Investeren = terugverdienen!

Lean Six Sigma projecten zorgen voor een duurzame verbetering van het bedrijfsresultaat. Bedrijfsproblemen worden beter en blijvend opgelost. Is de investering in een Lean Six Sigma traject altijd terug te verdienen? Het volmondige antwoord daarop is: JA. Sterker nog: het terugverdienpotentieel is altijd een veelvoud van de investering. De tijd waarin dit gebeurt, varieert uiteraard per bedrijf.

 

Lean Six Sigma ook voor uw bedrijf geschikt

Lean Six Sigma heeft duizenden bedrijven over de wereld geholpen om betere resultaten te bereiken. BISI past Lean Six Sigma toe om met lagere operationele kosten, een hogere winst en grotere klanttevredenheid te bereiken. Lean Six Sigma is toepasbaar in alle branches, dus ook in die van u! BISI heeft deze methode al in zeer diverse bedrijven succesvol toegepast. (link portfolio)

 

Samensmelting van Lean...

Daar waar Lean draait om efficiëntie, focust SixSigma op het verbeteren van de effectiviteit. Lean heeft als doel processen zo ‘dun’ mogelijk te maken, zodat zij gestroomlijnd lopen. Dit wordt bereikt door verspillingen (van geld, tijd en energie) te filteren uit de bestaande bedrijfsprocessen. Processen op elk niveau hebben inefficiënties: intake, werkvoorbereiding, orderverwerking, productie, uitvoer, levering, facturatie – maar ook tussen de processen zijn (verborgen!) verspillingen. Verwijder deze, en de kosten zullen reduceren, de kwaliteit verhogen en de doorloopsnelheid verbeteren.

 

...en Six SigmaSix

Sigma streeft naar maximale effectiviteit door zo doeltreffend mogelijk te werken met zo min mogelijk variantie in de output. Variantie is de afwijking van het gemiddelde. Wat zijn de variabelen die invloed hebben op een uitkomst (tijd, gewicht, vorm, aantal, kleur) van een proces? Six Sigma streeft naar een output die elke keer gelijk is en voldoet aan het beoogde resultaat, zodat u vooraf al weet waar u aan toe bent (fijn voor de planning, fijn voor uw klant en fijn voor uw financiën).